Subfamily of Fabaceae
 • Abarema
 • Acacia
 • Adenanthera
 • Adenopodia
 • Alantsilodendron
 • Albizia
 • Amblygonocarpus
 • Anadenanthera
 • Archidendron
 • Archidendropsis
 • Aubrevillea
 • Balizia
 • Blanchetiodendron
 • Calliandra
 • Calliandropsis
 • Calpocalyx
 • Cedrelinga
 • Cojoba
 • Cylicodiscus
 • Desmanthus
 • Dichrostachys
 • Ebenopsis
 • Elephantorrhiza
 • Entada
 • Enterolobium
 • Faidherbia
 • Falcataria
 • Fillaeopsis
 • Gagnebina
 • Guinetia
 • Havardia
 • Hesperalbizia
 • Hydrochorea
 • Indopiptadenia
 • Inga
 • Kanaloa
 • Lemurodendron
 • Leucaena
 • Leucochloron
 • Lysiloma
 • Microlobius
 • Mimosa
 • Mimozyganthus
 • Newtonia
 • Painteria
 • Parapiptadenia
 • Pararchidendron
 • Paraserianthes
 • Parkia
 • Pentaclethra
 • Piptadenia
 • Piptadeniastrum
 • Piptadeniopsis
 • Pithecellobium
 • Plathymenia
 • Prosopidastrum
 • Prosopis
 • Pseudopiptadenia
 • Pseudoprosopis
 • Pseudosamanea
 • Schleinitzia
 • Serianthes
 • Sphinga
 • Stryphnodendron
 • Tetrapleura
 • Wallaceodendron
 • Xerocladia
 • Xylia
 • Zapoteca
 • Zygia