This is the list of ships of the Japanese Navy, including ones in the past and ones in the present time.

Aircraft carrier

 • Akagi
 • Akitsu Maru
 • Amagi
 • Chitose
 • Chiyoda
 • Chuyo
 • Hiyo
 • Hiryu
 • Hosho
 • Junyo
 • Kaga
 • Kaiyo
 • Katsuragi
 • Kumano Maru
 • Nigitsu Maru
 • Ryuho
 • Ryujo
 • Shimane Maru
 • Shinano
 • Shinyo
 • Shoho
 • Shokaku
 • Soryu
 • Taiho
 • Taiyo
 • Unryu
 • Unyo
 • Yamashiro Maru
 • Zuiho
 • Zuikaku

Battleship
 • Fuso
 • Haruna
 • Hiei
 • Hyuga
 • Ise
 • Kirishima
 • Kongo
 • Musashi
 • Mutsu
 • Nagato
 • Yamashiro
 • Yamato

''see also: Japanese ship naming conventions