This is a list of administrative regions of the People's Republic of China (including all provinces, autonomous regions, municipalities and special administrative regions) in order of their total population. The data are from the Fifth National Census (2000) conducted by the National Bureau of Statistics of China. Taiwan province, which is completely under the jurisdiction of the Republic of China, is excluded from this list.

See also:

Total Population
 1. Henan - 92,560,000
 2. Shandong - 90,790,000
 3. Guangdong - 86,420,000
 4. Sichuan - 83,290,000
 5. Jiangsu - 74,380,000
 6. Hebei - 67,440,000
 7. Hunan - 64,400,000
 8. Hubei - 60,280,000
 9. Anhui - 59,860,000
 10. Zhejiang - 46,770,000
 11. Guangxi - 44,980,000
 12. Yunnan - 42,880,000
 13. Liaoning - 42,380,000
 14. Jiangxi - 41,400,000
 15. Heilongjiang - 36,890,000
 16. Shaanxi - 36,050,000
 17. Guizhou - 35,250,000
 18. Fujian - 34,710,000
 19. Shanxi - 32,970,000
 20. Chongqing Municipality - 30,900,000
 21. Jilin - 27,280,000
 22. Gansu - 25,620,000
 23. Inner Mongolia - 23,760,000
 24. Xinjiang - 19,250,000
 25. Shanghai Municipality - 16,740,000
 26. Beijing Municipality - 13,820,000
 27. Tianjin Municipality - 10,010,000
 28. Hainan - 7,870,000
 29. Hong Kong - 7,303,334 (as of 2002)
 30. Ningxia - 5,620,000
 31. Qinghai - 5,180,000
 32. Tibet - 2,630,000
 33. PLA currently in service - 2,500,000
 34. Macau - 461,833 (as of 2002)